Fond na podporu športu

Športom pre všetkých, n.o., v roku 2022 získala finančné prostriedky z verejných zdrojov.

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

243 500,00 €

Názov projektu
Rekonštrukcia umelej futbalovej trávy Zvolen 

VÝZVA

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fond na podporu športu
Copyright © 2022 FUTBAL ARENA ZVOLEN. All rights reserved.Tvorba stránky – WebCreators.sk | Webhosting - HostCreators